ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีนุช สายทอง

Congratulations Asst. Prof. Treenut Saithong ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีนุช สายทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ "Multicellular metabolic modelling of carbon assimilation and allocation between source and sink tissues in cassava during storage root develop...
Read More

Assoc. Prof. Dr. Treenut Saithong

Position: Lecturer Field of interests: Systems biology and bioinformatics in plant metabolism Biological network construction from high-throughput data Mathematical modelling & omics data integration Genome-scale metabolic model & genetic networks Multi-level regulation in plants Genotype-phenotype relationship System regulat...
Read More