รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภายใต้หัวข้อวิจัย Genome-scale model of plant for precision agriculture Transcriptional regulation between plant and pathogen for early warning system Plant biological networks towards biomarkers identification Water efficiency and yield stability through model-based irrig...
Read More

Three Full Scholarships for Studying Ph.D. Under Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme 

Three Full Scholarships for Studying Ph.D. Under Southeast Asia - Europe Joint Funding Scheme Research Topic Water efficiency and yield stability through model-based irrigation Apply now till Sep, 2020 Studying on Jan, 2021 International collaboration Forschungszentrum Jülich, Institute for Bio- and Geosciences (Plant Sciences, IBG-2), Jülich, Germany A...
Read More