นำเสนอผลงานวิชาการ งานประชุมนานาชาติ FSPM2020 (The 9th International Conference on Functional-Structural Plant Models) วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

ณ ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 นางสาวนัฐรัตน์ ปัญญาสุ ตัวแทนของกลุ่มวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนาแบบจำลองการเจริญเติบโตและแบบจำลองสามมิติของรากมันสำปะหลังในช่วงการพัฒนารากสะสมอาหารช่วงต้น ในรูปแบบโปสเตอร์ภายในงานประชุมนานาชาติ FSPM2020 (The 9th International Conference on Functional-Structural Plant Models, https://www.fspm2020.net/) โดยได้พัฒนาแบบจำลองท...
Read More