รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก

รับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ภายใต้หัวข้อวิจัย Genome-scale model of plant for precision agriculture Transcriptional regulation between plant and pathogen for early warning system Plant biological networks towards biomarkers identification Water efficiency and yield stability through model-based irrig...
Read More